Tanaka Shozo and Ashio

Robert Stolz

Tanaka Shozo Portrait

Sakura Sogo's and Tanaka's Appeals

Text of Tanaka's Appeal

Ashio Pollution Map

Polluted Yanaka Village Field

Yanaka Shack Life

Ashio and Yanaka Today

Tanaka Shozo Portrait
Portrait of Tanaka Shozo